Välmående medarbetare är en konkurrensfördel för företaget


Medarbetarnas välbefinnande påverkar hela företaget och organisationen

Med en Livsstilsanalys görs en grundlig kartläggning av medarbetarnas förmåga att hantera stress, skapa återhämtning och konditionsnivå. Med analysen ökar arbetseffektiviteten och stress och sjukfrånvaro minskar.

Resultat på både individ och gruppnivå

Analysen visar var ni har lyckats med både som individer och organisation och vad ni bör satsa på för att uppnå bästa resultat.

Uppmuntrar till träning genom att få resultat på konditionsnivå

Att få känna att man orkar och mår bra är viktigt för människan som helhet. Vi vet att motion förbättrar vår sömn och det leder till att vi orkar prestera bättre och blir mer effektiva på arbetet. En bonus är också att medarbetarna blir mer glada och positiva, vilket resulterar i att arbetsglädjen höjs på arbetsplatsen. Med Livsstilsanalysen motiveras medarbetarna till att förstå vikten av den fysiska konditionen med en ny beräkningsmetod för konditionsnivån för varje medarbetare.

 • Funktionen motiverar personalen att motionera.

 • Resultaten visar konkret vad som händer i kroppen när vi rör på oss och vilken effekt motionsaktiviteten har på hur vi mår och arbetar.

 • Arbetsgemenskapen blir mer aktiv och sammansvetsad.

 
008-firstbeat-netti-srgb-8587.jpg
017-firstbeat-netti-srgb-8166.jpg
 

3.png

Kontrollera stress

 • De anställda som behärskar stress är effektivare och gör färre misstag.

 • Vi identifierar de faktorer som förbrukar dina resurser på arbetet och på din fritid.

 • 85% av deltagarna upplever ökad effektivitet med hjälp av Livsstilsanalysen.png 1.png

träna rätt

 • Identifiera den optimala motionsnivån för varje anställd. God kondition minskar belastningen på kroppen.

 • Bevisad effekt på de anställdas motivation att motionera mera.

 • Nyckelpersonal och ledningsgrupper.

 • Riskgrupper till exempel de som reser mycket eller jobbar skift

 • En del av målinriktade hälsoinitiativ.png 2.png

BÄTTRE återhämtning

 • Vi ökar förståelsen för vikten av bättre återhämtning. Detta ger resultat som mer energi, större fokus och bättre koncentration.

 • Minskar på sjukskrivningar (Upp till 30%).