BUSINESS & TEAMCOACH

stock-photo-attractive-young-man-stretching-in-the-park-before-running-at-the-sunset-focus-on-shoes-684709789 copy.jpg
 

varför coaching?

Att ta in en Business och Teamcoach i företaget/gruppen/organisationen ger näring. Få fram när det fungerar som bäst. Oavsett var just du eller ditt företag befinner sig, så ta möjligheten att öka resultaten och hälsan. Fokusera på kommunikation, vision och mål. Vad hos dig/er fungerar allra bäst? Kanske är det dags att se över din egen och personalens hälsa så att ni kan fortsätta att prestera och må bra på alla plan i livet. Vi har effektiva och moderna verktyg som hjälper er att lyckas. Öka vinsten och samtidigt behålla en god hälsa. Absolut! Att ta hjälp av en Business och Teamcoach är helt enkelt nyckeln till att lyckas bättre.

 

 


chefscoaching

Det finns en anledning till att alla framgångsrika idrotts- och affärsmän/kvinnor har en egen coach. Coaching växer explosionsartat världen över och forskning visar genomgående på positiva resultat. Vår erfarenhet är att coachning både skapar fokus och handling. Öka dina möjligheter att skapa goda resultat i din organisation med hjälp av en coach. Att fokusera på de viktigaste utvecklingsområdena hos sig själv, kopplat till organisationen och verksamheten, bidrar till ett mer framgångsrikt ledarskap.
Du växer som ledare och investerar i din ledarkompetens.

Att satsa på chefsutveckling är en god investering när du behöver nå din fulla potential och prestera på topp. Vill du bli bättre på att lyssna och se dina medarbetare, ge rak och konstruktiv feedback, och vill du att din organisation ska utvecklas? Med hjälp av en chefscoach kan du bli den som får verksamheten att växa, som får medarbetare att bli mer självgående och kreativa. Vi skräddarsyr varje coaching efter dina mål och resultat som du vill uppnå. Vad skulle coaching kunna innebära för dig och ditt företag?

 

 

  • Hur får jag värdegrundsarbetet att genomsyra alla delar i organisationen?

  • Hur är jag som förebild? Har jag mod att ta och stå för svåra beslut och agera på ett sätt så ord och handling överensstämmer?

  • Hur tar jag ansvaret att axla ledarskapet i såväl med som motgång och att generöst delar med mig av framgångar till medarbetarna?

  • Hur ger jag stöd att på djupet intressera mig för mina medarbetare, både kompetensmässigt och känslomässigt?

  • Hur uppmuntrar jag medarbetarna och får dem engagerade för företagets mål och vision?

  • Hur uppmuntrar jag kreativiteten hos medarbetarna och hur öppen är jag för alternativa idéer?

  • Hur vänder jag en nedåtgående trend?

 


teamcoaching

Teamcoaching har visat sig mycket effektivt för att förhindra samarbetssvårigheter, samtidigt som gruppens gemensamma slutresultat blir bättre. För chefer så kan team coaching förutom att öka prestationsnivån även hjälpa till att skapa en sammansvetsad arbetsgrupp som är mer självgående och kräver mindre handledning. Om du fick välja något till ditt team, vad skulle du välja? Förtroende? Effektivitet? Samarbete? Högre produktivitet?  Eller varför inte alla fyra?

Teamcoaching är ett effektivt sätt för grupper att gå från bra till utmärkt eller från oengagerad till engagerad. Ett vinnande team uppstår när alla får bidra och samverka maximalt med utgångspunkt i sina talanger och kompetenser. Förmågan att använda olikheterna i teamet är en av nycklarna till ett effektivt och produktivt team.

Så vad behöver just ditt företag/organisation för att utvecklas ännu mer? Vi stöttar er med hjälp av relevanta verktyg i att ta fram tydliga roller, en stärkt och öppen kommunikation och en kultur där ett gemensamt ansvar tas för att nå uppsatta mål. Vi har nycklarna till hur du skapar en framgångsrik kultur, med högre produktivitet och större sammanhållning som effekt.